specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, specjalista medycyny sportowej


Profesor dr hab. n. med. Jerzy Widuchowski

LECZENIE


- chirurgia stawu kolanowego
-
-
artroskopia
rekonstrukcja więzadeł
- więzadło krzyżowe przednie:
-
-
-
-
-
-
-
-
metody jednopęczkowa, dwupęczkowa
przeszczepy z więzadła rzepki, ze ścięgna mięśnia prostego uda
przeszczepy z banku tkanek (allograft)
przeszczepy z więzadeł syntetycznych (LARS, Neoligaments)
więzadło krzyżowe tylne
kompleks tylno-boczny
więzadła poboczne: przyśrodkowe i boczne
uszkodzenia wielowięzadłowe
-
naprawa / rekonstrukcja uszkodzeń chrząstki stawowej
-
-
-
-
-
-
-
-
mikrozłamania
zastosowanie membran kolagenowych
plastyka mozaikowa
przeszczep autologicznych chondrocytów
zastosowanie implantów chrzęstno-kostnych ? MaioRegen
zastosowanie włókniny węglowej
przeszczep komórek szpiku
zastosowanie płytkowych czynników wzrostu
-
chirurgia łąkotek
-
-
-
-
resekcja urwanych fragmentów łąkotek (meniscectomia)
szycie łąkotek
przeszczepy łąkotek z banku tkanek (allografty)
przeszczepy łąkotek syntetycznych
-
leczenie niestabilności rzepki
-
-
-
-
rekonstrukcja więzadła rzepkowo-udowego przyśrodkowgo (MPFL)
przecięcie troczków bocznych, szycie troczków przyśrodkowych
plastyka kompleksu przyśrodkowego
osteotomia guzowatości kości piszczelowej
-
endoprotezoplastyka (wymiana stawu)
-
-
całkowita
połowicza
-
osteotomie
-
-
kości piszczelowej
kości udowej
- chirurgia stawu skokowego
-
-
-
-
-
-
artroskopia stawu skokowego tylnego lub przedniego
naprawa / rekonstrukcja uszkodzeń chrząstki stawowej
artrodeza (usztywnienie stawu skokowego)
leczenie niestabilności stawu skokowego
rekonstrukcja więzadłowa
leczenie patologii ścięgna Achillesa
-
-
szycie ściegna Achillesa
tenoskopia ściegna Achilesa
-
endoprotezoplastyka (wymiana stawu)
- operacje błony maziowej
-
-
artroskopowa biopsja błony maziowej w celu badania histopatologicznego
synowektomia
-
-
artroskopowa
synowektomia metodą otwartą

ortopedia, medycyna sportowa, choroby wewnętrzne, reumatologia