specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, specjalista medycyny sportowej


Profesor dr hab. n. med. Jerzy Widuchowski

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW


- PTOiTr (Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne)
- PTMS (Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej)

- ESSKA (European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy)

ortopedia, medycyna sportowa, choroby wewnętrzne, reumatologia