specjalista ortopeda-traumatolog


Dr hab. n. med. Wojciech Widuchowski, prof. WSF

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW


- PTOiTr (Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne)
- PTMS (Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej)

- ICRS (International Cartilage Repair Society)
- ESSKA (European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy)
- ISAKOS (International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine)
- EFOST (European Federation of National Associations of Orthopaedic Sports Traumatology)

ortopedia, medycyna sportowa, choroby wewnętrzne, reumatologia